Conditiemetingen en planning

De conditiemeting

Een conditiemeting laat zien wat de huidige conditie is van de betreffende elementen en bouwdelen.
Img 4626

Bij een conditiemeting bestuderen we vooraf alle aanwezige stukken, zoals tekeningen, contracten en vergunningen. Daarna zullen we aan de hand van een kwalitatief goede, niet destructieve inspectie de condities bepalen van de betreffende onderdelen van uw vastgoed.

Indien nodig gaan we verder door destructief onderzoek uit te voeren. Wij houden rekening met de energetische opgave waar u als vastgoedeigenaar voor staat.

De planning

De meerjarenonderhoudsplanning is een lange termijn planning voor het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud aan gebouwen, terreinen en installaties.
Inkedfoto 4 Kopie4 Li

Indien gewenst kunnen wij als aanvulling op de reeds door ons uitgevoerde conditiemeting, een meerjarenonderhoudsplanning opstellen. Hierin vermelden wij de zaken (elementen) waarvoor onderhoud wordt gepland en een tijdschema voor onderhoud of vervanging. Tevens zal er een begroting worden opgesteld waarin de hieraan gerelateerde kosten zullen worden vermeld.

Hoe gaan wij te werk?

In een orienterend gesprek zal duidelijk worden wat uw wensen zijn met betrekking tot de conditiemeting. Aan de hand van de aanwezige tekeningen, contracten, certificaten, rapporten, vergunningen en dergelijke doen wij onze voorbereiding. Daarna voeren we een kwalitatief goede niet-destructieve inspectie uit en verwerken dan de verzamelde gegevens in onze software om zo tot een goede conditiemeting volgens de NEN 2767 te komen. Indien er een nader onderzoek gewenst is kunnen we dit natuurlijk ook voor u uitvoeren.

Aan de hand van de conditiemeting kunt u bijvoorbeeld uw strategisch beleid uitstippelen en kunnen wij voor u een meerjarenonderhoudsplanning opstellen.

24 uurs-service reparatieverzoeken