Onderhoud en energie

Onderhoud en energie

Energie en onderhoud zijn twee belangrijke factoren wanneer men het heeft over vastgoed. De laatste jaren wordt er steeds meer aandacht besteed aan het energiezuinig maken van vastgoed, en welke maatregelen hiervoor nodig zijn. Het onderhoud van vastgoed is hier nauw mee verbonden. Want, wat doet u wanneer u nu een bepaald element binnen uw vastgoed energiezuinig wil maken, maar het onderhoud aan dit element pas over langere tijd nodig is? Wij helpen u graag bij het maken van de juiste beslissing als het gaat om het afstemmen van deze verschillende werkzaamheden.

Planmatig onderhoud

Planmatig onderhoud

Al jaren begeleiden wij onze opdrachtgevers door middel van:

Het voorbereiden van onderhoud aan het vastgoed, contracteren door aanbesteden, RGS, of anderszins. Wij nemen de communicatie naar de gebruikers voor onze rekening en zorgen dat wat is afgesproken wordt gerealiseerd, binnen het budget en de planning.

Investeren in duurzaam vastgoed

Investeren in duurzaam vastgoed

De opgave is groot, de wegen er naartoe talrijk. Wij begeleiden u om de weg naar energie besparende maatregelen zodanig te bewandelen dat u geen onnodige kosten maakt, geen desinvesteringen doet, en toch uw einddoel behaald. Dit alles rekeninghoudend met alle snelle ontwikkelingen op de markt.

Hoe staat het eigenlijk met de verduurzaming van uw vastgoed?

Lees meer