Aarden Bouwkundig Adviesbureau

Adviseert en beheert het onderhoud aan uw vastgoed

Conditiemeting

Conditiemeting van gebouwen, terreinen en installaties volgens NEN2767

Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP)

Opstellen en actualisatie van meerjarenonderhoudsplanningen

Restauratie

Beheer en kwaliteitscontrole restauratie projecten

Renovatie

Begeleiding, beheer en kwaliteitscontrole renovatie projecten

Duurzaamheid en scenarioberekeningen

Afstemmen werkzaamheden rondom verduurzaming en onderhoud

Onderhoudsregisseur

Samenwerking is versterking

Aarden Bouwkundig Adviesbureau is een specialist op het gebied van onderhoud en beheer van vastgoed

Aarden Bouwkundig Adviesbureau adviseert en begeleid u op het gebied van onderhoud van uw vastgoed.

Onze werkzaamheden omvatten o.a. het uitvoeren van conditiemetingen (NEN 2767), het opstellen en actueel houden van een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP), het maken van een netto contante waarde berekening en het afzetten van deze financiële gegevens tegen verschillende onderhoud scenario's.

Tevens kunnen wij u begeleiden en adviseren als het gaat om het verduurzamen van uw vastgoedportefeuille en het afstemmen van de werkzaamheden rondom verduurzaming en onderhoud.

Daarnaast kunnen wij u bijstaan bij het maken van verantwoorde keuzes binnen uw assetmanagement, het inkopen van het benodigde onderhoud aan uw vastgoed, en het toetsen van de uitvoeringskwaliteit zodat u krijgt waarvoor u betaald.

Wij hebben reeds 25 jaar ervaring op het gebied van advies en begeleiding bij onderhoud, restauratie, renovatie en verduurzaming van vastgoed. Ook kunt u bij ons terecht als het gaat over projectmanagement, assetmanagement en onderhoudsmanagement. Ons werkgebied is verspreid door heel Nederland en onze opdrachtgevers zijn werkzaam binnen woningcorporaties, gemeenten, zorginstellingen, VvE's en schoolbesturen.

Voor het uitvoeren van onze opdrachten maken wij o.a. gebruik van het programma O-prognose, dit is een software programma voor vastgoedbeheer. Hierin is de NEN 2767 geïntegreerd.

Neem nog vandaag contact met ons op

Aarden Bouwkundig Adviesbureau

Uw vastgoed in vertrouwde handen
CONDITIEMETING

CONDITIEMETING

Wij doen onderzoek naar de kwaliteit van uw vastgoed en adviseren u daarnaast over het in stand houden, verbeteren en verduurzamen van uw vastgoedportefeuille. Ook kunnen wij u adviseren over wat het juiste moment is om het onderhoud uit te voeren zonder dat u desinvesteringen doet.

Lees meer >

(DUURZAME) MEERJARENONDERHOUDSPLANNEN

(DUURZAME) MEERJARENONDERHOUDSPLANNEN

Het energiezuinig maken van vastgoed is tegenwoordig onvermijdelijk. Wij helpen u graag met het effectief en op het juiste moment inzetten van de benodigde investeringen, zodat u later geen spijt krijgt van de gedane investeringen.

24/7 OPVOLGING REPARATIEVERZOEKEN

24/7 OPVOLGING REPARATIEVERZOEKEN

Indien u zekerheid wil hebben over het verhelpen van onvoorziene zaken kunnen wij dit voor u organiseren. U krijgt een account waarmee u 24/7 kunt inloggen en melding kunt maken, deze kunt u ook telefonisch aan ons doorgeven. Wij zorgen ervoor dat de melding direct wordt opgepakt. Meer informatie kunt u vinden op www.onderhoudsregisseur.nl.

Lees meer >

MANAGEMENT RAPPORTAGES

MANAGEMENT RAPPORTAGES

Wij kunnen u helpen met het opzetten en/of aanpassen van uw management rapportages zodat binnen uw organisatie beter gestuurd kan worden op de kwaliteit en de toekomstige kansen van uw vastgoed.

KWALITEITSCONTROLES

KWALITEITSCONTROLES

Tijdens de uitvoering van de kwaliteitscontroles begeleiden wij opdrachtgevers en uitvoerende partijen om zo tot het beste resultaat te komen. Door middel van toezicht en controle zorgen wij ervoor dat de vooraf gemaakte afspraken ook daadwerkelijk worden nagekomen. Dit voorkomt discussies over de behaalde resultaten.

VEILIGHEID VAN UW VASTGOED (BRAND, ONDERHOUD, ELEKTRA EN INSTALLATIES)

VEILIGHEID VAN UW VASTGOED (BRAND, ONDERHOUD, ELEKTRA EN INSTALLATIES)

In samenwerking met FLOOR worden problemen op het gebied van onderhoud aan E-installaties, W-installaties en brand- en bouwkundige veiligheid aangepakt. Wij zorgen voor de beste oplossingen die voldoen aan wet- en regelgeving en voldoende draagkracht door intensief overleg met alle partijen.

Laatste nieuws

Onderhoud en energie

Onderhoud en energie

Energie en onderhoud zijn twee belangrijke factoren wanneer men het heeft over vastgoed. De laatste jaren wordt er steeds meer aandacht besteed aan het energiezuinig maken van vastgoed, en welke maatregelen hiervoor nodig zijn. Het onderhoud van vastgoed is hier nauw mee verbonden. Want, wat doet u wanneer u nu een bepaald element binnen uw vastgoed energiezuinig wil maken, maar het onderhoud aan dit element pas over langere tijd nodig is? Wij helpen u graag bij het maken van de juiste beslissing als het gaat om het afstemmen van deze verschillende werkzaamheden.

Planmatig onderhoud

Planmatig onderhoud

Al jaren begeleiden wij onze opdrachtgevers door middel van:

Het voorbereiden van onderhoud aan het vastgoed, contracteren door aanbesteden, RGS, of anderszins. Wij nemen de communicatie naar de gebruikers voor onze rekening en zorgen dat wat is afgesproken wordt gerealiseerd, binnen het budget en de planning.

Investeren in duurzaam vastgoed

Investeren in duurzaam vastgoed

De opgave is groot, de wegen er naartoe talrijk. Wij begeleiden u om de weg naar energie besparende maatregelen zodanig te bewandelen dat u geen onnodige kosten maakt, geen desinvesteringen doet, en toch uw einddoel behaald. Dit alles rekeninghoudend met alle snelle ontwikkelingen op de markt.

Hoe staat het eigenlijk met de verduurzaming van uw vastgoed?

Lees meer >

Wij helpen u graag

Logo Met Adres

Wij streven naar een duurzame relatie voeren werkzaamheden uit ten behoeve van het bewaken van de conditie van uw vastgoed, het in kaart brengen van benodigd onderhoud (MJOP), het laten verhelpen van de gebreken en laten uitvoeren van preventief onderhoud om zo voor u de beste resultaten op korte en lange termijn te realiseren. Wij zijn gespecialiseerd in onderhoud en beheer van bestaand vastgoed.

Vochtmeting Kopie